pijl naar benedenpijl naar linkspijl naar rechtspijl naar bovenKalenderVinkjeMail icoonFacebook icoonDeel icoonLinkedIn icoonTelefoonPlayWhatsApp icoonYouTube icoon Ga naar content
Bel ons: 036 - 799 8130
(Ma t/m vrij 8:30 - 17:00)
Vraag offerte aan
Menu

Sneltoetsen in Dynamics 365

Geldt voor Dynamics 365 (online), versie 9.x

De sneltoetsen zijn een manier om veelvoorkomende taken uit te voeren, in plaats van met uw muis of vinger. En omdat de sneltoetsen hetzelfde zijn voor alle producten van Microsoft, bent u wellicht al bekend met sommige.

De toetsenbordtoetsen die in deze sectie worden beschreven, gelden voor een toetsenbord met de Amerikaanse indeling. Afhankelijk van uw land/regio en toetsenbordindeling gebruikt u misschien andere toetsen.

Door fasen van een proces navigeren met behulp van het toetsenbord

Als u zich in een record bevindt, bijvoorbeeld een lead, worden in deze sectie de sneltoetsen weergegeven voor navigatie door de verschillende fasen van het verkoopproces om de lead te kwalificeren en om selecties uit te voeren in deze fasen. Als u bijvoorbeeld op eenvoudige wijze wilt overschakelen van de fase Kwalificeren naar de fase Afsluiten, gebruikt u deze toetsenbordacties:

Nadat u een fase hebt geselecteerd, gaat u naar de vleden met de pijl-omlaag.

Als een fase is samengevouwen, drukt u simpelweg op Enter om deze uit te vouwen.

 

Door Dynamics 365-formulieren navigeren via sneltoetsen

De volgende sneltoetsen zijn opgenomen in Dynamics 365-formulieren:

Naar de volgende optie, de volgende optiegroep of het volgende veld gaan

 Tab
Naar de vorige optie, de vorige optiegroep of het vorige veld gaan  Shift+ Tab
De opdracht voor de actieve optie of knop voltooien  Enter
De opties in een geopende lijst doorlopen of de opties in een groepsvak doorlopen  Pijltoetsen
Een opdracht annuleren of een geselecteerde lijst of dialoogvenster sluiten  Esc
Opslaan  Ctrl+S of Shift+F12
Opslaan en sluiten  Alt+S
Wijzigingen annuleren en sluiten (Sluiten)  Esc
Zoekopdracht openen  Spatiebalk
De record verwijderen (wanneer de formulieren in de bewerkingsmodus zijn)  Ctrl+D
Een nieuw formulier opslaan en vervolgens openen (Opslaan en Nieuw)
(wanneer de formulieren in de bewerkingsmodus zijn)
 Ctrl+Shift+S
Het opzoekmenu met de meest recent gebruikte items in alfabetische volgorde openen  Alt+ PIJL- OMLAAG
Een opzoekvervolgkeuzelijst openen  Enter
Een opzoekvervolgkeuzelijst sluiten  Esc
Een record dat is gevonden in opzoeken, openen met formulieren in de bewerkingsmodus  Enter
Voeg een stap in de bedrijfsproceseditor toe  Alt+Shift+N

Met Tab naar de opdrachtbalk gaan 

 Ctrl+[ of Ctrl+]    
Een artikel toevoegen aan een e-mailbericht  Shift+Alt+A
Een e-mailsjabloon toepassen (bij het bewerken van e-mailberichten)  Shift+Alt+T
Tab naar de eerste sectie in een formulier of het eerste tabblad in een raster  Ctrl+Shift+1
Tab naar de gekoppelde rasternavigatieknop van een formulier  Ctrl+Shift+2
Tab naar de navigatiebalk  Ctrl+Shift+3
Tab naar de knop van het menu Hoofd op de navigatiebalk  Ctrl+Shift+8

Sneltoetsen gebruiken in bewerkbare rasters (weergaven)

Als u Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) van december 2016 gebruikt en er zijn bewerkbare rasters (weergaven) door de beheerder ingeschakeld, kunt u gegevens direct in een raster (weergave) bewerken. De volgende tabel bevat de sneltoetsen.

Naar het volgende veld gaan

 Tab of pijl-rechts (→)

Naar het vorige veld gaan  Shift+Tab of pijl-links (←)
Naar de cel erboven gaan (of kolomkop van de eerste rij)                                 Pijl-omhoog (↑)
Naar de cel eronder gaan  Toets Pijl-omlaag (↓)

 -Of-

 Enter, wanneer de bewerkingsmodus niet voor  de cel is geactiveerd
De bewerkingsmodus activeren voor de velden Tekst, Getal en Vereenvoudigd als de focus op een veld ligt  Spatiebalk of F2
De bewerkingsmodus activeren voor de Datum en tijd-velden  F4 of ALT+↓ om de lijst te openen
Verplaatsen tussen items in een geopende vervolgkeuzelijst  Pijl-omhoog/pijl-omlaag (↑/↓)
Een optie selecteren in een geopende vervolgkeuzelijst  Enter
Een geopende vervolgkeuzelijst sluiten  Esc
Uw bewerkingen annuleren  Esc
Navigeren naar de opzoekrecord en deze openen

 Spatiebalk wanneer het pictogram (→) de focus heeft

Naar volgende pagina gaan (indien van toepassing)  PgDn
Naar vorige pagina gaan (indien van toepassing)  PgUp
Naar de kolomkop gaan wanneer de focus in het raster ligt  Pijl-omhoog (↑)
Sorteren op kolom wanneer de focus op de kolomkop ligt  Spatiebalk
Naar de knop Opslaan gaan wanneer de focus op de kolomkop ligt (in geval er niet-opgeslagen gegevens zijn)  Tabblad
Naar de knop Vernieuwen gaan wanneer de focus op de kolomkop ligt  Tab

 

Sneltoetsen gebruiken in activiteitsfeeds

Een bericht indienen  Alt+P

Een statusupdate posten

 Alt+S
Volgen of niet meer volgen  Alt+L
Een geselecteerd bericht of geselecteerde opmerking verwijderen  Alt+L         
Een verwijdering annuleren  Alt+C